ارتودنسی دندان

207

یكی از جنبه های لبخند زیبا و سالم ، هم ترازی (Alignment) مناسب دندان ها می باشد. اگرچه ونیرها می توانند فاصله های دندانی و سایز و شكل دندان ها را اصلاح كنند ، اما در به هم ریختگی های شدید دندانی (Crowding) ، چرخش های دندانی نمی توانند كارایی مناسب را به دندان ها اهداء كنند.حركت دندان های شما برای رسیدن به هم ترازی مناسب با كمک درمان های ارتودنسی نه تنها زیبایی مناسب را به شما می دهد بلكه كارایی مناسب دندان ها را در ارتباط با دندان های دیگر و مفصل گیجگاهی فكی اعطا می كند.

pandpdentistry 3 دنبال کننده
pixel