سارقان مسلح تهران از فرار تا دستگیری

1,101

این سارقان اینقدر وقیح شده بو‌دند که در فضای مجازی پلیس و مسئولان ر‌ا تهدید و عنوان کر‌د‌ه بو‌دند که کسی توان دستگیری شان ر‌ا ندارد.

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 5.4 هزار دنبال کننده