مجموعه نرم افزاری حوزه مالی دیدگاه

641
چارگون
چارگون 56 دنبال‌ کننده
641 بازدید
اشتراک گذاری

مجموعه نرم افزاری مدیریت مالی «دیدگاه»، با ایجاد بستری یکپارچه کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می دهد. یکپارچگی موجود در حیطه کارکرد کلیه زیرسیستم ها، منجر به ایجاد محیط کاری کاملا متصل می شود. در این محیط، امکانات گسترده ای جهت پوشش تبادل اطلاعاتی، میان عملیات تخصصی با سیستم های مالی و سایر سیستم های پردازش تراکنش (TPS) سازمان در دسترس خواهد بود.

چارگون
چارگون 56 دنبال کننده