ارتباط بین سونوگرافی واژینال و خطر سقط

716

سونوگرافی واژینال یکی از سونوگرافی های تشخیصی دقیق بوده که در دوران بارداری کارایی بسیاری دارد. از آنجایی که پروب این سونوگرافی در داخل واژن قرار می گیرد برای بسیاری از مادران، ترس از سقط به وجود می آید ولی سونوگرافی واژینال هیچ خطری برای بارداری و جنین ندارد و موجب سقط نمی شود.

مام MOM
مام MOM 16 دنبال کننده