داغترین‌ها: #آپارات کودک

آموزش چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی نظام آماری ايران (اصل شش)

40
در این ویدئو سرکار خانم اعظم السادات میری، کارشناس ارزیابی کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران، به توصیف اصل ششم از چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی با عنوان «تضمین شفافیت» می‌پردازند.
pixel