براورد نسبت EC50 و IC50 در مدل دوز پاسخ با Prism (مدل EC50 Shift)

977
گراف پد 73 دنبال‌ کننده
در این مثال به موضوع رفع ابهام Ambiguous از پارامترهای مدل‌های Dose – Response با استفاده از محاسبه نسبت بین EC50 یا IC50 پرداخته شده است. در ویدئو مثال Dose-Response – EC50 shift by global fitting آمده است. می‌توانید با شماره 09128186605 جهت آموزش و انجام تحلیل‌های دوز پاسخ تماس بگیرید.
گراف پد 73 دنبال کننده
pixel