براورد نسبت EC50 و IC50 در مدل دوز پاسخ با Prism (مدل EC50 Shift)

139
گراف پد
گراف پد 21 دنبال‌ کننده

در این مثال به موضوع رفع ابهام Ambiguous از پارامترهای مدل‌های Dose – Response با استفاده از محاسبه نسبت بین EC50 یا IC50 پرداخته شده است. در ویدئو مثال Dose-Response – EC50 shift by global fitting آمده است. می‌توانید با شماره 09128186605 جهت آموزش و انجام تحلیل‌های دوز پاسخ تماس بگیرید.

گراف پد
گراف پد 21 دنبال کننده

استریم بازی Get Even با امین

warriora
6 13.9 هزار بازدید کل

*** دنبال کنید مرسی ***