داغترین‌ها: #عید سعید فطر

گزارش شبكه خبر از پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی

429
خبر ساعت 18 شبكه خبر - تهران 7 اسفند 1396 - همایش اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی - سازمان مدیریت صنعتی
pixel