وبینار نانوفت در درماتولوژی

1,426
برگزاری وبینار آموزش تازه های درمان و یافته های سلول های بنیادی دو حوزه ترمیم پوست و سوختگی با محوریت نانوفت در درماتولوژی در روز پنجشنبه در کلینیک جردن برگزار شد، این اولین وبیناری در کشور می باشد که دارای امتیاز بازآموزی بود و یا همکاری مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی، دانشگاه تهران و وزارت بهداشت وبینارهای دیگری تا پایان سال برگزار خواهد شد. بنا به درخواست و نیاز همکارام متخصص پوست، این وبینار دارای بخش عملی نیز بود که اجرا گردید
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
در قسمت دوم سریال آقازاده (اقازاده) می بینیم که راضیه پس از نجات تینا با نیما آشنا می شود و این آشنایی...
pixel