ظروف نگهدارنده اينسنس كره جنوبي

41

ظروف نگهدارنده اينسنس كره جنوبي از مواد اوليه داراي گواهي FDA در كشور كره جنوبي ساخته شده است.اين ظروف مناسب براي حفظ طولاني مدت مواد غذايي مي باشد.

Glasslock.ir
Glasslock.ir 3 دنبال کننده