آشنايی با پروژه كتابخانه مركزی امام خمينی مشهد مقدس

128

كتابخانه مركزی امام خمينی (قدس سره) مشهد در تاريخ 15 بهمن ماه 1398 به بهره برداری رسيد.

چت

hesamporakbar
0 1.2 هزار بازدید کل

خخخخخخخخخخ

Ali_pourkhalil
0 8.9 هزار بازدید کل

تست استریم

GodFire52
1 54 بازدید کل