دوخت پیراهن مردانه در کارگاه های صنعتی

4,422

در این ویدیو گذشت و گذاری می زنیم در یک کارگاه صنعتی بزرگ و از نزدیک با مراحل دوخت پیراهن مردانه آشنا می شویم! ٰٰامروزه با ورود دستگاه های جدید صنعت دوخت و دوز به بازار ، می توان در کم ترین مدت پیراهن های با کیفیتی تولید کرد. من این ویدیو رو زیر نویس کردم تا بهتر مراحل دوخت پیراهن مردانه رو توضیح داده باشم...

pixel