رادیو مهرآوا: ازین گفتن خدایا شرم دارم...

291
اثری از: اوحدی مراغه ای؛ گوینده: فرهود برومند؛ ادیتور: بهاره شاه محمدی؛ دبیر بخش: میترا اللهیاری؛ سردبیر: ندا کشاورز؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
pixel