فیزیک دوازدهم - فیزیک هسته ای (قسمت دوم)- واپاشی طبیعی - خانم فاطمی

224
در این ویدئو واپاشی طبیعی اتمهای سنگین مورد بررسی قرار میگیرد.
pixel