بورانا - کنیا

79
تبریز امروز: بورانا قومی در کنیا و اتیوپی است ؛ زندگی در این سرزمین ادامه دارد با فرهنگ های خود.
تبریز امروز 221 دنبال کننده
pixel