روایتی از نجات 65 هزار زن و کودک سوری

331

مستند «بهار را تو روایت کن» با موضوع آزادسازی شهرهای نبل و الزهرا می باشد. این دو شهر ۶۵ هزار نفر جمعیت دارند این دو شهر ۶۵ هزار نفر جمعیت دارند که از حدود ۴ سال در محاصره کامل تروریستهای داعشی بودند. "بهار را تو روایت کن" را در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/51C