تولید زعفران ارگانیک - تلاش سبز

1,576

برنامه شماره ۱۱۳5 تلاش سبز - پخش 11 آبان ۱۳۹۶ از شبکه خراسان رضوی - تهیه کننده: امیر عرفانیان - کارگردان و نویسنده: سوسن صوفیان - تصویربردار: حسن لنگران- تدوینگر: طاهره بیات - گوینده: فرشته زنجانی - مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.it کانال تلگرامی: ResaneSa

رسانه سبز
رسانه سبز 169 دنبال کننده