به مناسبت روز جهانی اوریگامی

23
اوریگامی، هنر و اندیشه تا کردن کاغذ برای خلق اشکال مختلف بدون نیاز به استفاده از چسب و قیچی می باشد، که از هنرهای کهن کشور ژاپن به حساب می آید. طیف وسیعی از کودکان تا بزرگسالان می توانند با تا کردن کاغذ، تصورات و مفاهیم ذهنی خود را به صورت اشکال سه بعدی عینیت بخشند.
pixel