حواشی یازدهمین دوره‌ی حراج تهران

142
اما حراج آثار هنری در ایران: که به حراج تهران مشهوره. امسال، یازدهمین دوره‌ی اون چطور برگزار شد؟
nima816 6.2 هزار دنبال کننده
pixel