داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

بارش شهابی Perseus Meteor Shower

227
بارش شهابی برساوشی : هر سال در مرداد ماه با عبور زمین از ذرات بجا مانده از دنباله دار سویفت - تاتل تعداد شهاب ها در محدوده صورت فلکی برساوش افزایش قابل توجهی پیدا میکند اوج این بارش در 21 و 22 مرداد صورت میگیرد که تا صد شهاب در ساعت در نقاط تاریک قابل روئیت میباشد امسال (1397) با توجه به فاز پایین ماه این بارش شهابی از تعداد شهاب قابل روئیت بیشتری برخوردار بود عکس های گرفته شده از جهات مختلف آسمان و کانون بارش جهت ثبت شهاب ها ، در تهیه تایم لپس استفاده شده است
pixel