جزایر ناز ؟ !! (سفر قشم قسمت دوم )

798
بعد یک روز خسته کننده و گرم رسیدیم به جزایر ناز اونم چه نازی کلی هوا خنک بود جون میداد برای .... اونایی که ندیدن حتما برن ببینند جالب است یه دلهره ای داره از اینکه آب نیاد بالا گیر کنیم تو جزیره لیدر: میلاد اسماعیلنژاد کاری از سامان ترابی
pixel