حافظ خوانی آیت الله العظمى مکارم شیرازی

600
الانِ كه چند تا خشك مغز بگویند: چرا بجاى حافظ، حدیث نمیخواند و حكم به تكفیر این مرجع بزرگوار بدهند و وى را صوفى بخوانند
pixel