دستگاه بایونیتور

53

دستگاه بايونيتور جهت کمک به رشد بيشتر فک پايين در کودکاني که فک پايين آن‌ها عقب‌تر از حد نرمال است‌ دکتر پیام حسینی DDS,MSc Master degree in Orthodontics مدرک تخصصی ارتودنسی از سوئد عضو انجمن ارتودنتیست هاى آمریكا