فیلم آموزشی استفاده از عینک سنگنوردی

206
در هنگام حمایت ، حمایت چی بایستی کاملا نگاهش به فرد صعود کننده باشد و بابت همین درد در ناحیه گردن حین حمایت شایع است. به همین دلیل عینک استفاده می شود. این فیلم نحوه استفاده از آن را آموزش میدهد.
pixel