نتیجه اجرای داربست خوب

355
نتیجه اجرای داربست خوب یعنی همین فیلمی که به روایت تصویر می بینید باد با سرعت و صدوچهل و پنج کیلومتر بر ساعت می وزد این اجرا تلفیقی از داربست رینگ لاک و اسپیس فریم می باشد. داربستان مرجع داربست ایران ؛www.darbastan.com
pixel