ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

راه اندازی و پرواز هواپیمای کشی دست ساز

154
لذت پرواز 23 دنبال‌ کننده
توی این کلیپ میبینیم آقای محمد نویدی استاد بنده و از دوستان خیلی گل بعد از چند بار پرواز ناموفق به خاطر باد زیاد به یه پرواز خیلی زیبا دست پیدا میکنند . توضیح اینکه ایشان یکی از سازنده های قدیمی هواپیمای مدل هستند .
لذت پرواز 23 دنبال کننده
pixel