فیلم آموزش بازاریابی - مشاوره مدیریت بازاریابی 4-3

2,449
مشاوره مدیریت آقای مدیر 119 دنبال‌ کننده
2,449 بازدید
اشتراک گذاری
دپارتمان مشاوره بازاریابی فیلم آموزش بازاریابی پیشبرد فروش ترویج فروش تبلیغات پرسنل فروش روابط عمومی بازاریابی مستقیم توزیع مجاری توزیع کالا یزان پوشش کانالها ترکیب مطلوب کانالها تعیین موقعیت های مکانی فهرست مجاری حمل و نقل کالا mrmodir.ir mrmodir.com مشاوران بازاریابی مشاوره بازار بازارسازی دوره آموزش بازاریابی آموزش بازاریابان
pixel