خلاصه مسابقه نسکار - دیتونا 2019

142
موتور اسپورت ایران - خلاصه مسابقه نسکار فایرکرکر 250 در پیست دیتونا 2019 که با پیروزی راس چیستین به پایان رسید
pixel