بارش های پاییزی و افزایش حجم سدهای استان ایلام

52

شبکه خبر- 14 آذر 97- 20:45 | سرریز شدن آب سد دو و نیم میلیون متر مکعبی دویرج در شهرستان گرمسیر دهلران، ارمغان بارش های پاییزی. بارش های اخیر که لطافت خاصی را به استان بخشیده و موجب خوشحالی کشاورزان دهلرانی شده است.

پایشگری
پایشگری 953 دنبال کننده