پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان با شیارپوش

610
دکتر زینب حسینیان متخصص دندان پزشکی کودکان در این فیلم در رابطه با شیارپوش و نقش مهم آن در پیشگیری از پوسیدگی دندان های کودکان صحبت خواهند کرد.
pixel