حمله نظامیان صهیونیست به اردوگاه تولکرم در کرانه باختری

27

شبکه خبر- 13 آذر 97- 22:00 | نظامیان صهیونیست به اردوگاه تولکرم در کرانه باختری حمله کردند. در این حمله یک جوان فلسطینی به شهادت رسید.

پایشگری
پایشگری 953 دنبال کننده