یا بپذیر یا تغییر بده - مهدی صنم پور مربی بهبود فردی و شغلی

151

مهندس مهدی صنم پور مشاور و مربی بهبود فردی و شغلی.برای مشاهده ویدئوهای بیشتر به سایت mehdisanampour.com مراجعه فرماید.

pixel