⁣⁣⁣⁣درگیری لفظی برسر قیمت پژوی جدید ایکاپ پژو 2008

1,077

+دبیرخودروسازان: کجای دنیا قیمت را به این شکل مشخص میکنند؟ -رییس شورای رقابت: ⁣قیمت را به شما نمیدهیم که هرکاری دلتان خواست بکنید +مجری: خداحافظ!