حرف های رئیس فیفا در مورد ورود زنان ایرانی به استادیوم

260

رئیس فیفا در مورد ورود زنان به استادیوم صحبت می کند و از ضرورت این موضوع حرف میزند. دادسان سامانه هوشمند انتخاب وکیل https://dadsun.ir/rf-KCDKKA

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1