مصاحبه ایستگاه بازی با دختر بازی ساز افغان در TGC2018

2,038

دختران بازی ساز افغان، بدون شک مهمانان ویژه TGC2018 بودند. ایستگاه بازی، مصاحبه ای با نرگس حسنی (عضو شرکت Code to Inspire) ترتیب داده است تا بیشتر با فعالیت های او و شرکتشان آشنا بشویم. www.PsArena.ir

1 سال پیش
# TGC

reza7174

1 سال پیش
اگر کشورهای همسایه ما را ارام بگذارند ما به سرعت پیشرفت میکنیم اما حیف که هیچکدام چشم پیشرفت ما را ندارند
pixel