انتقادات کوبنده یک تاجر از وزیر صمت در اتاق بازرگانی

4,339
ویدئوگردی 19.3 هزار دنبال کننده
pixel