3-سرمایه گذاری روی طلا در بازار بین المللی | پادکست ایمانی راد

49
در این اپیزود به سرمایه گذاری روی طلا در بازار جهانی پرداخته شده است. . در این قسمت تمامی ابزارهای موجود در بازار جهانی که با آنها می توان روی طلا سرمایه گذاری کرد معرفی می شود و در انتها به این سئوال پاسخ داده می شود که کدامیک از ابزارهای بین المللی توسط سرمایه گذاران در ایران قابل استفاده است.
pixel