مونوپولی نفت دریای خزر

81
انرژی پست ۲۴ 30 دنبال‌ کننده
ادعای آذربایجان برای اینکه نقش بازیکن اصلی و هماهنگ کننده مسیرهای صادراتی در منطقه خزر را ایفا کند بی شک تاثیر خود را بر فعالیت بندر تجاری ماخاچکالا واقع در قفقاز گذاشته است. در این برنامه به نقش دو بازیکن اصلی در زمینه حمل و نقل نفت خام در این منطقه پیچیده – روسیه و آذربایجان می پردازیم. به خصوص سیاست جاه طلبی مقامات آذربایجانی برای ایجاد انحصار در بخش حمل و نقل دریای خزر است.
pixel