قالیباف درگفتگوی خبری: آسیب های اجتماعی بخاطربیکاری است

320
منظوم 8.8 هزار دنبال‌ کننده
قالیباف در گفتگوی ویژه خبری: ریشه اصلی آسیب های اجتماعی بیکاری و رکود است منظوم مرجع سینما و تلویزیون ایران: www.manzoom.ir
منظوم 8.8 هزار دنبال کننده
pixel