آنبورد با کیمی رایکونن - گرندپری آلمان 2002

130

فرمول یک ایران - آنبورد با کیمی رایکونن - گرندپری آلمان 2002

قانون مورفی
%68
کارگردان: رامبد جوان مدت زمان: یک ساعت و 38 دقیقه
قانون مورفی