درمان تنگی یکطرفه شدید فک | دکتر سعید قریشی

98

Severe unilateral cross bite corrected with expansion and unilateral extraction. درمان تنگی یکطرفه شدید فک بالا در یکی از بیماران www.drsaeedghorashi.com

drsaeedghorashi
drsaeedghorashi 3 دنبال کننده