زیست غیاثی ونوس09149285452 مدرس ونوس غیاثی

280
علی 129 دنبال‌ کننده
زیست غیاثی رمزگردانی ونوس 09149285452 مدرس برتر زیست تکنیک های رمزگردانی فراترکیبی و شهابی برای جواب دادن به سوالات کنکور
علی 129 دنبال کننده
pixel