آموزش پایتو - جلسه هشتم : دستور range ، for و for-else در زبان پایتون

717

در ادامه دوره آموزش به بررسی مهمترین دستور تکرار در زبان برنامه نویسی پایتون می پردازیم، در این جلسه دستور for را معرفی کرده و با مثالهای متعدد این دستور بسیار کاربردی را بررسی می کنیم، پس از آن با دستور range و for-else در زبان پایتون آشنا می شویم. آکادمی آنلاین درسمن https://darsman.com