سفر به ترکمنستان

1,253
هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان 17داسفند 1390-با همکاری دفتر فرهنگ و ارتباطات مشهد و رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان
داکیوفا 29 دنبال کننده
pixel