قانون سوم نیوتن

2,059

چرخاندن چرخ های دوچرخه بدون استفاده از دست!!!!!!! این آزمایش جذاب را از دست ندهید. به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir