تیزر مجموعه منبر کوتاه «شهر خدا»

103

مجموعه منبر کوتاه «شهرخدا» بمناسبت ماه مبارک رمضان بزودی از شبکه رسانه ای صف منتشر خواهد شد.