تغییر معجزه آسای زندگی پیرمرد 80 ساله بعد از جراحی

1,917
آقای عبدالهی، 80 ساله، مدتهای طولانی از #اختلال_زانوی_ضربدری رنج می برد. #آرتروز او آنقدر شدید بود که 10 سال را با درد غیرقابل تحمل گذرانده بود و بدون كمك واکر یا اطرافیان نمی توانست راه برود. با تشدید این شرایط او از وضعیتش خجالت می كشید و از نگاه مردم و ترحم آنها ناراحت می شد و کمتر با خانواده بیرون می رفت. همین مسئله باعث افسردگی او شده بود بعد از #جراحی_تعویض_مفصل_زانو هر دو زانوی بیمار، او به زندگی طبیعی بازگشت. تنها افسوس او این است که چرا زودتر جراحی نکرد.
pixel