زخم بستر - قسمت اول Bed Sore - Part 1

151
در جلسه اتاق همیاری دردآشنا، 21 مرداد ۱۳۹۹، به مطلب مهم و چالش برانگیز زخم بستر در عزیزان مبتلا به آلزایمر و سایر انواع فرسایش مغز پرداختیم. در قسمت اول این بحث مطالب زیر مطرح شد: زخم بستر چیست و چگونه ایجاد می شود؟ چه کسانی در معرض خطر قرار دارند؟ فرسایش مغز و زخم بستر، پیش‌گیری از شروع زخم بستر، اندام‌های در معرض خطر کدامند؟ مداوای زخم بستر در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
pixel