شعر نظامی گنجوی درباره امام زمان

701
منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس!
جام جمکران 2.7 هزار دنبال کننده
pixel