احضار پیمانکاران متخلف مسکن مهر پردیس به دادستانی این شهرستان

240
دادستان شهرستان پردیس از احضار برخی پیمانکاران و شرکت های متخلف مسکن مهر پردیس خبر داد و گفت: این پیمانکاران به دولت بدهکار هستند. به گزارش صبح پردیس، علیرضا آقاجری اظهار کرد: عده ای از پیمانکاران مسکن مهر پردیس به دولت بدهکار هستند در واقع پول را گرفته اند؛ اما به بهانه های مختلف فعالیتی انجام نمی دهند.
pixel