بیش فعالی کودکان

598

این فیلم ، از گفتگوی زنده اینستاگرامی جناب آقای دکتر بهروز نظری با مخاطبان صفحه مدرسه میزان در اینستاگرام گرفته شده است . در جریان این فیلم که در تاریخ 27بهمن ماه 1397 در دفتر مدیریت دبستان میزان اتفاق افتاده است ، در مورد موضوع مهم و شایع بیش فعالی کودکان و نوجوانان و راهکارهای آن گفتگو شده است . از والدین دغدغه مند دعوت می کنیم این فیلم را مشاهده کنند .